miercuri, 30 octombrie 2013

Enigma mortii lui Marin Preda.

La data de 16 mai 1980, scriitorul Marin Preda a fost găsit mort, în camera lui de creaţie de la Palatul Mogoşoaia, datorită „asfixiei mecanice” - conform rezultatului anchetei oficiale. Adică, înecat în propria vomă.
Certificatul de deces, eliberat de Institutul Medico-Legal, menţionează, însă, că moartea lui a fost violentă şi s-a datorat asfixiei mecanice cu un articol de lenjerie – probabil, un cearşaf - nefăcându-se absolut nicio referire la faptul că asfixia s-ar fi datorat conţinutului esofagian sau al resturilor alimentare regurgitate în trahee.

Se pune întrebarea, cum de a murit, atunci „înecat în propria vomă”, dacă s-a sufocat cu „un articol de lenjerie” care i-a intrat (sau i-a fost introdus, forţat) în gură?
Şi cum se explică echimozele de pe față, pe care nu le avea înaintea morţii, după cum au declarat câţiva dintre cei care l-au văzut în ziua precedentă decesului? Marea majoritate a biografilor prozatorului au considerat moartea lui „ciudată”, „suspectă”, „nefirească”, „înconjurată de mister”, „neelucidată”, petrecută în condiţii „neclare”, „stranii”, „obscure” etc., însă puţini au fost aceia care s-au încumetat să pătrundă în labirintul ipotezelor şi al scenariilor puse în circulaţie pentru a investiga şi dezlega misterul morţii celui care a fost autorul romanelor „Delirul” şi „Cel mai iubit dintre pământeni”, care aveau să-i pecetluiască destinul.
Dacă, înaintea evenimentelor din decembrie ’89, nici nu se putea discuta, măcar, despre o cercetare competentă, în cazul morţii suspecte a unei personalităţi, după înlăturarea regimului comunist, când s-a încercat obţinerea unor informaţii de la Institutul Medico-Legal sau de la cei abilitaţi cu ancheta morţii lui Marin Preda, dorinţa ziariştilor de elucidare a cazului a fost întâmpinată cu răceală şi indiferență sau cu lansarea unor versiuni neconforme cu realitatea. Motivul? Asupra morţii lui, pluteşte umbra sinistrei instituţii care nu este străină de acel „accident”, aşa cum nu este străină de moartea multor altor dizidenţi, din ţară sau de peste hotare, care deveniseră incomozi sau indezirabili pentru regimul comunist.

Distinsul doctor Şerban Milcoveanu, care a analizat - din punct de vedere strict medical - aspectele morţii clinice a prozatorului, bazându-se pe acel „facies cadaveric” al lui Marin Preda, demonstrează netemeinicia zvonurilor lansate de cei interesaţi să deruteze opinia publică şi să-i denigreze memoria. El a pus diagnosticul de asasinat, într-un articol publicat în revista „Lumea Magazin”, din septembrie 2002.

Şi realizatoarea de programe TV Mariana Sipos (care a cercetat, cu minuţiozitate, atât dosarul de anchetă al procuraturii, cât şi pe cel de urmărire penală a scriitorului de către organele de filaj ale securităţii şi a publicat cartea intitulată „Dosarul Marin Preda”) considera că zvonul lansat, în legătură cu aşa zisa lui moarte prin „înecare în propria vomă”, este o infamie.
În legătură cu certificatul de deces eliberat de IML, în care se menţionează „asfixia mecanică cu un corp moale”, Mariana Sipos concluzionează că este posibil să fi fost asfixiat cu o pernă, datorită urmelor vinete pe care le avea pe buza de sus.

Marin Preda ar fi împlinit, anul acesta, la 5 august, vârsta de 86 de ani, dacă nu ar fi fost luat în vizorul securităţii, după apariţia romanului „Delirul”, roman care readuce în actualitate profilul moral al mareşalului Antonescu. Prezentarea conducătorului României, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, într-o lumină pozitivă a fost considerată, la timpul respectiv, o încercare de reabilitare a celui care a ordonat Armatei Romane să treacă Prutul, pentru eliberarea Basarabiei străbune. Marin Preda avea în pregătire un alt roman, în care intenţiona să arate cum au fost lichidate valorile neamului nostru, în „obsedantul deceniu”.

În romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”, eroul principal pomeneşte, la un moment dat, despre „era ticăloşilor”. Notiţele volumului al doilea din „Delirul”, împreună cu o valiză plină cu documente care se aflau în fişetul lui personal, au dispărut, imediat după moartea scriitorului.

După unii investigatori ai acestui caz, Marin Preda devenise deosebit de incomod, atât pentru ruşi - care nu puteau uita înfrângerile suferite în faţa armatei române conduse de Antonescu, dincolo de Nistru -, cât şi pentru cuplul dictatorial din România, deoarece, în acest volum, el face o subtilă aluzie la pretenţiile soţiei dictatorului de a se afirma în viaţa politică a ţării.

De remarcat, similitudinea morţii lui Marin Preda cu cea a actorului Amza Pelea, care a spus - într-unul din monologurile lui, ce ne descreţeau frunţile -, în contextul unei întâmplări din oraşul Băileşti: „Leana lui Zăpăcitu’ din capu’ s[T]atului”. „Zăpăcitu” era porecla concetăţeanului său pe nume Găliceanu, dar această aluzie avea să o plătească cu viaţa, deoarece a fost dat pe mâna lui „Radu” – adică, iradiat, cum obişnuia dictatorul să ceară securităţii lichidarea adversarilor regimului, ai indezirabililor sau a aşa-zişilor trădători.

Ne amintim de asasinarea fotbalistului Dan Coe, a lui Cornel Chiriac, a istoricului Vlad Georgescu – cel care a primit următorul mesaj de ameninţare: „dacă îl dai pe Pacepa (Orizonturi roşii), vei muri”, precum şi a altor câtorva din conducerea postului de radio „Europa Liberă”, a inginerului Gh. Ursu, a lui Virgil Trofin, a lui Vasile Patilineț (la Ankara) - ca să dăm numai câteva nume ale celor lichidaţi de organele de represiune aflate în slujba dictatorului.

Cel care avea să plătească cu viaţa faptul de a-şi fi permis să facă câţiva paşi în afara liniei frontului în care erau înregimentaţi scriitorii care acceptaseră tezele proletcultiste ale realismului socialist, slugoii şi poeţii de curte care elogiau „realizărili epocii de aur” şi-l tămâiau pe dictator, dedicându-i osanale şi omagii, s-a născut la data de 5 august 1922, într-o comună din judeţul Teleorman, Siliștea-Gumești, pe care o descrie în capodopera lui epică „Moromeţii”.

Această amplă frescă a vieţii unui sat românesc din Câmpia Dunării, în care este conturat, cu linii viguroase, ţăranul Ilie Moromete i-a adus autorului premiul de Stat, în anul 1956. Se poate afirma, cu certitudine, că ascensiunea şi celebritatea lui Marin Preda s-au datorat, în cea mai mare măsură, apariţiei acestei cărţi care l-a situat, ca prozator epic, imediat după Liviu Rebreanu, în istoria literaturii române, celebritate care i-a dat conştiinţa deplină a valorii sale.

În anul 1968, este ales vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor Români, doi ani mai târziu - este numit director al Editurii Cartea Românească, nou înfiinţată, în anul 1971, primeşte premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul „Marele Singuratic”, iar în anul 1974, este ales membru corespondent al Academiei Române. În anul 1975, publică volumul „Delirul”, în 1977 - „Viaţa ca o pradă” (în care descrie drumul sinuos parcurs, la capătul căruia îl aştepta consacrarea), iar în anul 1980, apare ultimul său roman, de mare succes, intitulat „Cel mai iubit dintre pământeni”, după care, la data de 16 mai, este găsit mort, în camera lui de creaţie de la Palatul Mogoşoaia , „după o noapte de beţie” - aşa cum s-a zvonit în cercurile literare şi în mass-media controlată de partid, imediat după acel tragic eveniment.

A fost un scenariu iniţiat şi pus în circulaţie de cei care au avut misiunea de a-l elimina, întrucât se îndepărtase de la „linia partidului”, devenise prea independent şi datorită popularităţii de care se bucura, îşi luase anumite libertăţi, permiţându-şi să scrie lucruri care nu puteau fi pe placul nici al Moscovei şi nici al tiranilor care ţineau țara sub teroare, cu ajutorul unui aparat de opresiune alcătuit din elemente aduse de la periferia societăţii.
Marele succes la public al lui Marin Preda nu putea să nu trezească sentimente de invidie şi în rândul unora dintre confraţii săi - atât înainte, cât şi după evenimentele din decembrie ‘89. Detractorii lui au încercat să minimalizeze valoarea literară a operelor sale, declarând că a fost un produs al regimului comunist şi faptul că a colaborat cu acest regim este impardonabil.

Să vedem, însă, cum s-a desfăşurat „colaborarea” lui cu regimul comunist şi care au fost relaţiile sale cu securitatea - care primea note informative despre el, chiar şi de la bunii lui prieteni sau de la unii colegi de breaslă, ce figurau cu nume conspirative de informatori în documentele securităţii.

În Dosarul de Urmărire Informativă (DUI) al lui Marin Preda, dosar care cuprindea patru volume şi era intitulat „Editorul”, există o notă a securităţii, datată 16 noiembrie 1972, în care se menţionează că „Marin Preda este lucrat de organele noastre prin DUI, pentru faptul că este cunoscut cu manifestări negative cu privire la politica partidului şi Statului nostru”.

După „Tezele din aprilie” - prin care Nicolae Ceauşescu anunţa începutul aşa-zisei „revoluţii culturale”, după model chinezesc -, securitatea a început urmărirea tuturor plecărilor peste hotare ale scriitorilor, consideraţi potenţiali duşmani ai „revoluţiei culturale”.
 Se cunoaşte faptul ca Marin Preda era în evidenţa securităţii, încă din anul 1966. Toate deplasările şi întâlnirile lui erau urmărite de o armată de agenţi care îl supravegheau, în permanenţă. În notele informative cu privire la convingerile lui personale despre regimul de la putere, se menţiona: „declaraţii dușmănoase la adresa orânduirii”, „refuzul lui de a colabora la organul CC al PCR Scânteia”, precum şi unele afirmaţii cu privire la lipsa de libertate a presei în România. Într-una din aceste note se preciza că, în anul 1965, Marin Preda fusese la Paris, unde se întâlnise cu „transfugi faţă de care a criticat regimul comunist din România”. În luna ianuarie 1972, un alt informator al securităţii care semna „Artur”, scria că Marin Preda se întâlnise, la Paris, cu Monica Lovinescu şi cu alţi colaboratori ai postului de radio „Europa Liberă”.

În baza acestor note, cât şi a unui referat al securităţii în legătură cu „activitatea lui duşmănoasă”, convorbirile telefonice i-au fost interceptate, prin montarea - la domiciliu - a unui dispozitiv de ascultare, iar la sediul Editurii „Cartea Românească”, s-au făcut dese percheziţii, noaptea. Cât priveşte „colaborarea” lui cu regimul comunist, aceasta se poate stabili, cu uşurinţă, citind declaraţia criticului literar Marin Mincu, căruia nu i se publicau lucrările, fiind acuzat că, în scrierile lui, este prea de „dreapta”. Marin Preda, directorul Editurii, l-a apărat, însă, punând la punct pe un denigrator al acestuia printr-o înjurătură neaoşă, publicându-i, apoi, toate lucrările. Iată cum îl caracterizează Marin Mincu pe acest aşa-zis „produs al proletcultismului”: „Marin Preda era un om de o elevată nobleţe, comportându-se, în orice împrejurare, ca un adevărat aristocrat; el avea răbdarea nobilă să-i asculte pe toţi cei care i se adresau şi să le răspundă cu francheţe şi naturaleţe.” De asemenea, el apreciază „onestitatea intelectuală a lui Preda şi incapacitatea lui organică de a tolera minciuna şi injustiţia, de orice fel ar fi fost acestea.”

La rândul lui, Nicolae Breban declară că Marin Preda i-a publicat romanul „Îngerul de gips”, deşi era ostracizat în ţară, întrucât participase - peste hotare - la manifestări anticomuniste.
Despre organele de represiune care ţineau țara sub teroare, eroul romanului „Cel mai iubit dintre pământeni” foloseşte, la adresa lor, epitete precum „duri”, „cretini”, „primitiv” (un colonel de securitate), „demagog rudimentar” (un general), „analfabet periculos” (un gardian pe care, până la urmă, l-a omorât, de teamă de a nu fi el ucis de acesta) etc.

Puteau fi trecute cu vederea aceste păreri infamante ale lui Marin Preda, la adresa băieţilor cu petliţe albastre la veston? Conjunctura le era extrem de favorabilă. Aveau acordul cabinetului 2 (deoarece soţia dictatorului fusese vizată direct, în aluzia referitoare la dorinţa ei de implicare în viaţa politică), precum şi sprijinul logistic al ruşilor - care se simţiseră ofuscaţi la apariţia volumului „Delirul”. Cu câteva zile înaintea morţii lui, după cum declară fratele său, scriitorul a primit câteva ameninţări cu moartea şi i-a mărturisit, „sunt un om terminat”, exact ca în cazul lui Vlad Georgescu.

Şi băieţii s-au ţinut de cuvânt - exact ca în cazul lui Vlad Georgescu care a dat pe post „Orizonturile Roşii”, carte care a dezvăluit Occidentului adevărata faţă a dictatorului român. Pentru a demonstra că nu sunt primitivi, i-au vârât un cearşaf în gură sau i-au pus o pernă pe faţă „astupându-i orificiile respiratorii”, după cum reiese din raportul întocmit de IML.

Cea mai autorizată părere asupra morţii lui Marin Preda rămâne, însă, cea a medicului Şerban Milcoveanu, care - bazându-se pe declaraţiile unor martori ce l-au văzut pe Marin Preda imediat după moarte - este convins că a fost otrăvit cu cianură de potasiu, deoarece cadavrul lui nu avea culoarea lividă specifică tuturor cadavrelor, ci era de culoare „rubinie, de un roşu deschis”, culoare specifică a celor morţi în urma inhalării cianurei.

De aceeaşi părere, este şi fosta soţie a scriitorului, Elena Preda, care este convinsă că soţul ei a fost otrăvit. Şi Aurora Cornu, prima lui soţie, a declarat într-un interviu acordat, la Paris, Lucreției Bârlădeanu: „După ce am văzut fotografiile date de poliţie cu cadavrul lui Marin, nu poţi să nu te întrebi dacă nu este vorba de un asasinat”.

Moartea scriitorului Marin Preda rămâne, deocamdată, un caz nerezolvat. Dacă Justiţia va fi, până la urmă, epurată de magistraţii obedienţi până la servilism faţă de puterea „emanată” în convulsiile din decembrie ‘89, se va afla cine sunt autorii acestui asasinat politic, cât şi al multor altor asasinate executate la comandă politică.

Să sperăm, însă, că intrarea României în structurile europene, precum şi dorinţa de purificare a societăţii vor declanşa operaţia de purificare a tuturor instituţiilor Statului şi eliminarea tuturor colaboraționiștilor unui regim recunoscut a fi fost cel mai inuman din Europa, regim care - raportat la numărul de locuitori ai ţării noastre - a dat cel mai mare număr de victime şi de torţionari.

 Revista Piatza

marți, 29 octombrie 2013

Protestez !


 
NU ESTE NECESAR CA TOTI SA FITI DE ACORD CU CELE DE MAI JOS.

Nu înţeleg de ce ţipă Ponta si Băsescu la mine. De ce mă ameninţă că intră România în colaps. În ceea ce mă priveşte, ţara mi se pare în colaps dintodeauna. De când m-am născut. Comuniştii, nu ştiu cum se făcea, dar nu se ajungeau fără să ne ia la contract porcul din coteţ. Erau stăpâni pe livada noastră, pe cazanul cu ţuică, pe orătăniile din bătătură.
Pe capitalişti i-am primit cu bucurie generoasă, aproape nefirească. Trezirea din reverie m-a dus în primul colaps. În dificultate a fost ţara şi la mica privatizare, şi la marea privatizare, şi după ce am scăpat de primul FMI, şi când duduia economia, şi când căutam luminiţa de la capătul tunelului, pe care văd că n-am mai găsit-o. Va fi, probabil, lumânarea de la căpătâiul părinţilor şi bunilor noştri.
Şi-acum aud că România se duce fix în faliment. Iar guvernantii mă solicită să fiu solidară nu ştiu cu cine, să dau 25% din leafa mea, 15% din pensia mea.
Mă uit la Băsescu, la Ponta si la cei ce se perinda zilnic la televizor şi nu seamănă a om aflat în criză. Nici Guvernul sau Parlamentul nu sunt în criză. Nici miile de hectare de vile nu-s crizate. Dar, defectul meu, am avut ochi de văzut şi urechi de auzit.
- Da. Aparatul de Stat este uriaş. Dar nu populaţia l-a făcut uriaş.
Voi, clasa politică, l-aţi transformat în monstru.
- Dacă există un monstru care căpuşează mediul privat, acela nu este profesorul, doctorul, inginerul, funcţionarul public; monstrul care a încălecat ţara asta sunteţi voi, clasa politică. Şi pentru că sunteţi la putere peste tot, voi, PDL, PSD, PNL si gascutele mai mici, PC, UDMR, Partida romilor, partidele minuscule cu tenta de reprezentant minoritati, sunteţi grasul care l-a încălecat pe slab !
Aţi devastat România cum nici popoarele migratoare n-ar fi reuşit. Şi-apoi aţi călărit ţara, aţi luat-o sub asuprire. Nici nu mai poate respira, de câtă clientelă i-aţi vârât pe gât.
- Aţi spart instituţiile Statului nu pentru că aşa era necesar, ci pentru că vă trebuiau posturi de conducere pentru clientela de partid.
- Aţi creat instituţii noi nu pentru că nu funcţiona statul fără ele, ci pentru că aţi avut un mofturos căruia, fiindcă i s-a năzărit să fie mare director, mare preşedinte, i-aţi fabricat o instituţie.
Şi nu v-a ajuns: an de an, legislatură de legislatură, aţi mai creat alte structuri; aţi adus directori noi, ceilalţi au rămas în sistem. Capuse lacome, corupte si fara control, ce fac ca legea si bunul simt sa nu se intalneasca nicicand.
- Nu populaţia ocroteşte fărădelegea în ţara asta, ci voi, cu cercurile voastre de interese cu tot.
- Nu populaţia a votat pensii de 370.000.000 lei vechi. Şi venituri de 100.000 de euro pe an, de la stat. Voi, clasa politică, aţi făcut-o: în guvernele formate din partidele voastre, în parlamentul format din partidele voastre, iar legile le-a promulgat... instituţia preşedintelui României.
- Nu mama-mare din pământ a distrus industria, a vândut petrolul şi rafinăriile, a tăiat pădurile şi a mânărit pământurile. Ministere conduse de voi, clasa politică, au făcut-o. Prefecturile voastre, Consiliile judeţene ale voastre, Primăriile voastre.
- Nu populaţia a prăpădit banii statului - sute şi mii de miliarde de lei, munţi de bani, pe licitaţii trucate, pe lucrări proaste, inutile, pe şosele cu gropi, pe autostrăzi care înghit bani cu ghiotura, ci primarii voştri, ai clasei politice; consilierii voştri, ai clasei politice; miniştrii voştri, ai clasei politice.
- Nu populaţia a organizat doi ani întregi de dănţuieli, de parcă venea sfârşitul lumii. Voi, clasa politică, aţi făcut-o. Pe banii cui ?! Pe ăştia pe care-i tăiaţi de la pensionari !
- V-aţi construit un aparat uriaş de represiune: ministere, agenţii, deconcentrate conduse de voi şi clientela voastră politică. Prin ei, controlaţi tot, terorizaţi instituţiile mai ceva decât poliţia politică a lui Ceauşescu.
- Nu populaţia se află în A.G.A. şi C.A. din Companiile şi Băncile de Stat, plătite, am văzut, regeşte, ci voi, clasa politică.
- Nu populaţia a stricat ţara asta la fiecare patru ani, ci voi, clasa politică.
Cum aţi venit, aţi distrus tot ceea ce a făcut guvernul de dinainte şi aţi luat-o iar de la zero. Şi-apoi, aţi rostogolit vinovăţii între voi, partidele politice, de parcă aţi fi jucat ping-pong cu România.
Daţi-vă afară întâi pe voi şi clanurile voastre şi-apoi să v-atingeţi de părinţii noştri !
Şi veniţi, acum, să mă trageţi de urechi pe mine. Să ne trageţi de urechi pe noi, că se duce România de râpă.
Vreţi s-o scoateţi din criză pe spinarea şomerilor, a pensionarilor şi a bugetarilor de execuţie, cei care vă ţin în spate aleşii şi numiţii, în funcţiile de conducere.
Cu ce curaj ? Cu ce moralitate ? Cata nesimtire ! ...
Până să vă atingeţi de pensionarul ăla slăbănog, de profesorul care v-a pus creionul în mână,de medical care se zbate sa salveze viata romanului, dar si a voastra, restructuraţi-vă întâi pe voi !
Daţi-vă afară şi în şomaj pe voi, pe oamenii voştri, ai clasei politice, şi după aceea scuipaţi pe noi.După aceea umblaţi la salariile şi pensiile necăjite.
După aceea să-l certaţi pe bătrân că mai are îndrăzneala să trăiască, să ducă România-n faliment, cu venitul lui gras, de 500, sau de 600 de lei.
1. Dacă nu sunteţi capabili să comasaţi sau să desfiinţaţi instituţiile de pomană create de voi, clasa politică, măcar reduceţi numărul de directori. Aveţi o droaie de şefi. Aţi umplut ţara de şefi. Pe ei daţi-i afară întâi şi după aceea ajungeţi la pensionar. Sau la doctor.
2. Trei sferturi dintre directorii voştri pe care i-aţi instalat, moţ, în instituţiile bugetare, au afaceri acasă. Fac afaceri cu banul public. Daţi-i pe aceştia afară! Nu ei să mănânce cu două guri, şi de la Firma lor grasă, şi de la buget, iar altul să crape de foame !
3. Luaţi-vă clientela politică din toate A.G.A şi C.A. ale Companiilor de Stat, de pe lângă primării, consilii judeţene şi ministere. Aveţi deja directori acolo, există specialişti.
4. Daţi-vă afară consilierii de la birourile demnitarului. De ce aţi crede că ei sunt mai puţin paraziţi pe buget decât profesorul ?
5. Daţi-vă afară consilierii de pe lângă miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, primari, prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene, căţel, purcel, directori generali, din Companiile de Stat, din parcurile industriale !
6. Încetaţi să mai căpuşaţi ministerele / primăriile / consiliile judeţene cu clientela pe care o serviţi cu miliarde de euro.
7. Voi, clasa politică, aţi creat şi întreţineţi evaziunea fiscală şi munca la negru, mita, spaguiala si incorectitudinea. Oamenii voştri, ai partidelor, protejează, feresc si indruma intretinerea situatiei confuze. Îi apără (cu implicarea organelor Statului), să nu-i descopere pe cei ce incalca legea. Spaguiala nu are frontiere partinice. Se ia si se imparte frateste. Aceasta reprezinta liantul incalcarilor legilor. Pe toti acestia ii apără de lege, prin incalcarea legilor, in detrimentul omului sincer, neprotejat si aflat in afara acestui cerc de protejati.
8. După ce veţi face toate astea, abia atunci să aveţi îndrăzneala să vă legaţi de bătrânii acestei ţări, de oamenii cinstiti si (pana acum) rabdatori. Asta este România, domnule Băsescu ! Asta este Romania, domnule Ponta !
O ştiţi, o cunoaşteţi, dar nu îndrăzniţi să vă apropiaţi de clanuri. Dar vă este la îndemână să-i jupuiţi de vii pe bătrâni. Sunt inofensivi, ascultători, mult prea blajini, tăcuţi. Loviţi-i cu nădejde! Ei nu ţipă.

Daţi mai departe la toţi prietenii şi cunoscuţii, poate aşa o să ne trezim şi o să le dăm ce merită acestei adunaturi mafiote de golani.

luni, 28 octombrie 2013

O documentare minimala a bogatiilor de la Rosia Montana!!!

Cel mai mare jaf de pe Terra! 6.300 de miliarde de euro valoarea reală a zăcămintelor de la Roșia Montană!( ep.I)


  1. sec1156300  de miliarde de $ e o sumă minimă constatată prin calcul matematic simplu. Dacă am împărți suma la numărul de români aflați pe TERRA ( aprox 30 de milioane) , fiecârui român în parte i-ar reveni 2 milioane de dolari!!!
Cel mai important e că s-a aflat care-i miza. Acum știm pentru ce luptăm!!!
Lăsând la o parte ceea ce vor politicienii corupți în frunte cu Ponta, e cazul să decidem noi ce avem de gând? Senatorul Haralambie Vochiţoiu, vicepreşedintele Comisiei pentru Roşia Montană, de profesie inginer minier recunoaşte că este vorba despre “48 de metale grele”, fără a preciza care sunt acestea!!!
jaf3Deci ce facem cu  Roşia Montană?
            1. O dăm la “fier vechi”, aşa cum am făcut cu toate combinatele, sistemele de irigaţii, resursele naturale (petrol, păduri s.a.) şi vom încasa câteva miliarde de euro?
            2. O preţuim pentru că o avem şi o valorificăm cu puterile noastre, în interesul nostru? Cred că este motivant să te gândeşti la 6300 de miliarde  de dolari.
            3. O punem în valoare şi facem PLUS VALOARE, sau VALOARE ADĂUGATĂ, nu doar taxe pe valoare adăugată? Asta înseamnă că din lemn facem mobilă, din tablă facem maşini, din aur facem bijuterii. Şi nu doar aurul contează. Mai sunt câteva elemente chimice a căror valoare despre care vorbim să fie mult mai mare de 6,3 trilioane de dolari.
jaf4De ce 6,3 trilioane de dolari?( 6300 de miliarde de $!!!!)
            Pentru că în multe declaraţii ale unor persoane implicate în diverse perioade de timp în prospecţiuni geologice asupra zăcămintelor de la Roşia Montană se menţionează şi cantităţile de elemente continute de minereu. Acestea sunt susţinute de inginerul geolog şef Aurel Sântimbrean, de deputatul Mugurel Surupăceanu, de Călin Gabriel Tămaş, lector doctor la Departamentul de Geologie, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, precum şi de multe ONG-uri. Pe lângă aceste date, mai sunt unele care reies dintr-un buletin de analiză, dar în care nu sunt precizate locurile de recoltare (puţuri, lacuri, ape curgătoare), adâncimea de prelevare şi alte date de identificare.
            Astfel, în urma consultării mai multor surse, mi-am permis să fac o centralizare a acestora.
Nr. crt.
Număr atomic
Element
Simbol chimic
Pret USD / 100 grame
Pret USD / 1 gram
Cantitate per tona minereu
Valoare element per tona minereu
1
3
Litiu
Li
27
0,27
-
-
2
4
Beriliu
Be
748
7,48
-
-
3
21
Scandiu
Sc
1.400
14
-
-
4
22
Titan
Ti
661
6,61
1.000
6.610
5
23
Vanadiu
V
220
2,20
2.500
5.500
6
24
Crom
Cr
32
0,32
50
16
7
27
Cobalt
Co
21
0,21
30
6,30
8
28
Nichel
Ni
7,7
0,07
30
2,31
9
31
Galiu
Ga
220
2,20
300
660
10
32
Germaniu
Ge
360
3,60
20
72
11
33
Arsen
As
320
3,20
5.000
16.000
12
34
Seleniu
Se
61
0,61
-
-
13
37
Rubidiu
Rb
1.200
12
-
-
14
38
Strontiu
Sr
100
1
-
-
15
39
Ytriu
Y
430
4,30
-
-
16
40
Zirconiu
Zr
157
1,57
-
-
17
41
Niobiu
Nb
18
0,18
-
-
18
42
Molibden
Mo
44
0,44
10
4,40
19
44
Rutheniu
Ru
1.400
14
-
-
20
45
Rhodiu
Rh
13.000
130
-
-
21
46
Paladiu
Pd
5.833
58,33
-
-
22
47
Argint
Ag
120
1,20
10
12
23
48
Cadmiu
Cd
46
0,46
-
-
24
55
Cesiu
Cs
1.100
11
-
-
25
57
Lantan
La
800
8
-
-
26
58
Ceriu
Ce
380
3,80
-
-
27
59
Praseodim
Pr
470
4,70
-
-
28
60
Neodim
Nd
420
4,20
-
-
29
62
Samariu
Sm
360
3,60
-
-
30
63
Europiu
Eu
135.000
1.350
-
-
31
64
Gadoliniu
Gd
450
4,50
-
-
32
65
Terbiu
Tb
4.040
50,40
-
-
33
66
Disprosiu
Dy
450
4,50
-
-
34
68
Erbiu
Er
540
5,40
-
-
35
69
Tuliu
Tm
7.000
70
-
-
36
70
Yterbiu
Yb
1.400
14
-
-
37
72
Hafniu
Hf
120
1,20
-
-
38
73
Tantal
Ta
450
4,50
-
-
39
76
Osmiu
Os
7.700
77
-
-
40
77
Iridiu
Ir
4.200
42
-
-
41
78
Platina
Pt
13.000
130
-
-
42
79
Aur
Au
5.540
55,40
1,5
83,10
43
80
Mercur
Hg
48
0,48
-
-
44
81
Taliu
Tl
48
0,48
-
-
45
83
Bismut
Bi
39
0,39
20
7,80
46
90
Thoriu
Th
-
-
-
-
47
92
Uraniu
U
-
-
-
-
TOTAL
28.973,91 USD / tona minereu
TOTAL
lipsesc date despre concentraţie sau preţuri (thoriu, uraniu)
TOTAL
lipsesc date despre prezenţă şi concentraţie
Cantitatea ce vrea RMGC-ul lui Ponta să fie exploatată e de 218 milioane de tone….ori 28.973,91 $ = 6300 MILIARDE $!!!! …însă la foarte multe elemente lipsesc date despre concentrație, date despre prețuri dar și date despre prezență!
Sunt elemente de care nu ştiaţi? Şi eu am păţit chestia asta şi a trebuit să le verific în Sistemul Periodic al lui Mendeleev pe unele dintre ele. Şi pentru mai multă claritate, am întocmit un tabel cu utilizări ale acestor elemente. Senatorul Haralambie Vochiţoiu, vicepreşedintele Comisiei pentru Roşia Montană, de profesie inginer minier recunoaşte că este vorba despre “48 de metale grele”, fără a preciza care sunt acestea.
Element
Utilizari
Litiu
- aliaje de lagăre (împreună cu sodiul și calciul)
- dezoxidant, desulfurizant și degazant pentru cupru
- prepararea tritiului 3H, intră în compoziţia agenţilor de răcire din reactoarele nucleare
- baterii și acumulatori electrici
- lubrifianţi pentru temperaturi înalte
Beriliu
- transparenţa la raze X îl recomandă pentru fabricarea ferestrelor şi a tuburilor pentru radiaţii X
- în industria aerospaţială pentru sateliţi şi vehicule spaţiale
- în reactoarele nucleare, ca moderator, agent absorbant sau reflector pentru neutroni
- aliaje speciale de Cu pentru scule, proiectile
Scandiu
- aliaje de aluminiu-scandiu pentru componente din industria aerospaţiala, echipamente sportive şi de pescuit
- în rafinarea petrolului (izotopul 45Sc ca agent de urmărire)
- ca îngrăşământ
Titan
- aliaje de Fe, V, Mo pentru aliaje puternice şi uşoare în industria aerospaţiala (motoare cu reacţie, proiectile, nave spaţiale)
- costume de scafandru autonome pentru adâncimi mari
- uz militar
- procese industriale (chimie şi petro-chimie, uzine de desalinizare, hârtie)
- medicină (proteze şi implanturi ortopedice şi dentare, instrumentar)
- bijuterii, telefoane mobile, automobile, industria agro-alimentară
- pigment TiO2 pentru vopsea albă
Vanadiu
- aliaje de oţel şi titan pentru scule de mare viteză, motoare de avion, aeronautică
- aliaje cu galiu pentru magneţi şi superconductori
- catalizator pentru anumite reacţii chimice
Crom
- îmbunătăţeşte proprietăţile oţelului la coroziune, duritate şi rezistenţa la rupere
- galvanizare, catalizator pentru anumite reacţii chimice, coloranţi, colorarea verzuie a sticlei, detergenţi
Cobalt
- izotopul radioactiv 60Co este utilizat la radioterapia cu raze gamma
- îmbunătăţeşte proprietăţile oţelului, componente pentru aeronautică şi motoare, galvanizare
- pigmenţi albastru şi galben pentru colorarea ceramicii şi a sticlei
- aliaje cu Samariu pentru magneţi permanenţi
Nichel
- aliaje de oţel inoxidabile
- baterii NiCd şi acumulatori Ni-MH
- magneţi permanenţi
Galiu
- termometre medicale (din cauza toxicităţii mercurului)
- spectacole de ”magicieni” (linguri care se topesc în palmă)
- semiconductori, leduri şi diode laser, panouri fotovoltaice, oglinzi
Germaniu
- semiconductori, tranzistori şi circuite integrate
- spectroscopie şi detecţie infraroşie
- catalizatori şi aliaje
Arsen
- semiconductori, leduri şi diode laser, fotoconductori
- ignifugarea lemnului, insecticide, tăbăcărie
- măreşte duritatea aliajelor, muniţia de vânătoare (plumbul pentru alice)
- pirotehnie (focuri albe – indian), coloranţi (galben regal pentru vopsele de ulei)
Seleniu
- catalizator pentru multe reacţii chimice
- industria sticlei, pentru decolorarea ei sau colorarea în roşu
- celule solare şi fotoelectrice, toner fotografic, camere de filmat, redresarea curentului electric, copiatoare, luxmetre, explozibili
- îmbunătăţeşte lucrabilitatea aliajelor de Cu şi oţel
- şampoane anti-mătreaţă
- medicamente pentru creştere şi disfuncţii reproducătoare
Rubidiu
- fotocelule, tehnica vacuumului
- artificii (culoare roşie)
- sticlărie şi ceramică
- datarea rocilor cu 87Ru
Strontiu
- pirotehnie (culoare roşu aprins) şi rachete de semnalizare
- ceasuri atomice
- producerea tuburilor catodice pentru televiziunea color
- pasta de dinţi, terapia cancerului cu 90Sr care este radioactiv
Ytriu
- pietre zirconia, monitoare pentru computere, lentile foto şi video, becuri economice
- îmbunătăţeşte duritatea aliajelor de aluminiu şi magneziu
- izotopul radioactiv 90Y (produs în reactoarele nucleare de uraniu) se foloseşte la tratarea diferitelor tipuri de cancer
- fabricarea superconductorului YBCO (la – 178 OC)
- filtre pentru microunde, comunicaţii pentru sateliţi
- fabricarea televizoarelor color (culoarea roşie)
- camere de ardere pentru motoarele de rachetă
Zirconiu
- stomatologie şi implantologie, bijuterii
- moderator pentru reactoarele de fisiune
- catalizator în multe reacţii chimice
- în aliaj cu Li se foloseşte pentru absorbţia CO2
Niobiu
- obţinerea oţelurilor inoxidabile, criogenice şi refractare
- motoare de avion şi echipamente rezistente la temperaturi înalte
- obtinerea de superconductori
- bijuterii
Molibden
- creşte duritatea şi elasticitatea oţelului, rezistenţa termică şi la coroziune
- fabricarea avioanelor şi rachetelor, lubrifianţi pentru temperaturi ridicate
- catalizator în industria petrolieră
- fabricarea tranzistoarelor, lampi cu halogeni, medicină nucleară şi lămpi röntgen
Rutheniu
- este folosit pentru creşterea durităţii platinei şi paladiului
- în aliajele de titan, un adaus de 0,1 % măreşte considerabil rezistenţa la coroziune
- un aliaj de Ru-Mo are proprietăţi de supraconductor
- este folosit la contactele electrice din întrerupătoarele de Pt şi Pd
- catalizator pentru multe reacţii chimice
- bijuterii, computere
- izotopul radioactiv 106Ru este folosit în tratamentele cu citostatice a bolilor tumorale
Rodiu
- element de aliere pentru platină
- catalizator pentru anumite reacţii chimice
- strat de acoperire prin galvanizare sau vaporizare pentru instrumente optice şi bijuterii
- contacte electrice
Paladiu
- catalizatori pentru automobile şi pentru industria petrolieră
- instrumente chirurgicale, contacte electrice, bijuterii, ceasuri
- purificarea hidrogenului (absoarbe de până la 900 de ori volumul propriu de hidrogen)
Argint
- este folosit în electrotehnică şi electronică
- numismatică, bijuterii, industria fotografică, oglinzi
- stomatologie, instrumente medicale, proteze, utilizare germicidă
Cadmiu
- baterii NiCd
- aliaje pentru lagăre
- electroplacare
- pigmenţi, televizoare alb-negru şi color
- celule fotovoltaice (împreună cu Te)
Cesiu
- izotopul radioactiv 133Ce este folosit ca oscilator cuantic pentru ceasuri atomice, fiind etalon pentru Sistemul Internaţional de Unităţi la baza definirii etalonului pentru secundă
- substanţă de umplutură pentru lichidele de forat folosite pentru a atenua găurirea din timpul forării
- izotopul radioactiv 133Ce este folosit în medicină, măsurători şi hidrologie
- generatoare termoionice cu vapori de cesiu care convertesc energia termică în energie electrică
- aparate pentru recunoaşterea optică a caracterelor, fotomultiplicatori, camere video, materiale fotosensibile, detectoare de radiaţii gama şi raze X, magnetometre, lasere de mare energie, lămpi fluorescente, redresoare cu vapori
- utilizări în biologia moleculară, catalizatori în chimie
- izotopul radioactiv 133Ce poate fi folosit în dispozitive de dispersie radiologică (”bombe murdare”) – atenţionare de la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Lantan
- este folosit pentru acumulatorii NiMH utilizaţi la automobilele hibride ( o baterie pentru Toyota Prius necesită aproximativ 10 kg de La)
- catalizator în cracarea petrolului
- ochelari pentru infraroşu, lentile pentru telescoape
Ceriu
- aliaje de aluminiu, amnare, pietre de brichete
- catalizatori pentru automobile
- medicamente pentru tratarea şi prevenirea infecţiilor celor arşi şi imunosupresive
Praseodim
- este folosit la fabricarea magneţilor permanenţi de mare intensitate pentru motoare şi generatoare electrice folosite la maşinile hibride şi turbine eoliene
- este folosit pentru acumulatorii NiMH folosiţi la automobilele hibride
- aliaje pentru motoare de avion
- ochelari pentru sudori şi suflătorii de sticlă
- aliaje pentru amnare şi pietre de brichetă
- pigmenţi pentru sticlă şi emailuri
- stroboscoape
Neodim
- magneţi permanenţi pentru computere, telefoane mobile, echipamente medicale, jucării, motoare, turbine eoliene, sisteme audio
- lasere pentru tratarea cancerului şi epilare, pentru tăierea şi sudarea oţelurilor
- ochelari de protecţie pentru suflătorii de sticlă
- pigmenţi pentru sticlă şi emailuri
- aliaje pentru amnare şi pietre de brichetă
Samariu
- magneţi permanenţi pentru microelectronică, generatoare eoliene, radare
- catalizator pentru unele reacţii chimice
- lasere cu raze X
- datare radioactivă
- izotopul 149Sm este adăugat în barele de siguranţă din reactoarele nucleare
- izotopul radioactiv 153Sm este folosit în tratarea mai multor tipuri de cancer
- superconductori
Europiu
- tuburi fluorescente, monitoare
- absorbant în reactoarele nucleare
- elemente de siguranţă fosforescente pentru eurobancnote
Gadoliniu
- îmbunătăţeşte rezistenţa la temperaturi înalte şi la oxidare a oţelurilor
- aplicaţii în domeniul microundelor, monitoarelor
- substanţe de contrast pentru imagistica de rezonanţă magnetică
Terbiu
- monitoare TV şi display-uri pentru smartphone
- substanţe de contrast pentru lumina ultravioletă
- elemente de siguranţă fosforescente pentru eurobacnote
- filme pentru înregistrări magneto-optice
- magneţi pentru motoare electrice folosite la maşinile hibride şi generatoare eoliene
- microfoane, fibră optică
Disprosiu
- materiale absorbante pentru reactoare nucleare
- senzori, microfoane, traductori
- fabricarea CD-urilor şi a hard-disk-urilor
- lămpi de mare putere pentru cinematografie
- laseri
Erbiu
- bare de control în reactoare nucleare
- pigmenţi pentru sticlărie
- filtre fotografice absorbante pentru lumina infraroşie
- lasere medicale
Tuliu
- surse portabile de raze X
- lasere, aliaje speciale cu alte metale rare
- elemente de siguranţă fosforescente pentru eurobancnote
Yterbiu
- surse portabile de raze X
- îmbunătăţeşte proprietăţile oţelului inoxidabil
- laseri
- catalizatori în industria chimică
- detectori seismici
Hafniu
- bare de control pentru reactoare nucleare folosite la submarine
- lămpi stroboscopice, catozi pentru echipamente electronice
- aliaje speciale pentru aplicaţii aerospaţiale, motoare de rachetă
- procesoare pentru computere
Tantal
- filamente pentru tuburi vidate
- condensatoare şi rezistenţe de mare putere
- instrumente şi implanturi chirurgicale şi dentare
- oţeluri refractare
Osmiu
- aliaje foarte dure împreună cu alte metale platinice
- implanturi cardiace, scanări de amprente, vârfuri de peniţe
Iridiu
- fabricarea creuzetelor
- aliajele IrPt sunt folosite la confecţionarea termoelementelor
- aliajele IrOs sunt folosite la fabricarea vârfurilor de peniţe
- contacte electrice de mare putere
- izotopii radioactivi sunt folosiţi în radioterapia cancerului
Platina
- confecţionarea bijuteriilor
- echipamente de laborator, medicină dentară
- contacte electrice, magneţi permanenţi
- catalizatoare pentru autovehicule şi alte procese din chimie
Aur
- bijuterii, numismatică, broderii, coroane dentare
- preparate culinare extravagante
- scuturi pentru sateliţi, acoperiri pentru vizierele costumelor spaţiale
- microelectronică, tehnică fotografică
- izotopul radioactiv 198Au este folosit în tratarea anumitor forme de cancer
Mercur
- termometre, barometre, manometre, tensiometre, filtre acusto-optice
- cercetări ştiinţifice, stomatologie, electrochimie, amalgame, cosmetică, fungicide
- explozibili brizanţi
- pigmenţi, semiconductori
- extragerea aurului, argintului şi a platinei
- lămpi redresoare de curent alternativ, lămpi pentru raze ultraviolete
Taliu
- raticide şi insecticide
- semiconductori, sticlă optică pentru infraroşii, celule fotovoltaice
- detectoare de radiaţie gamma
Bismut
- medicină, cosmetică
- detectoare şi sisteme de stingere a incendiilor
- muniţie
Thoriu
- combustibil pentru reactoare nucleare
- ThO2 este folosit pentru materiale ceramice rezistente la temperaturi înalte
- lentile şi echipamente ştiinţifice
Uraniu
- uraniul sărăcit se foloseşte la blindaje şi proiectile de uraniu sărăcit, ecrane pentru radiaţii, containere de transport pentru materiale radioactive
- combustibil pentru reactoare nucleare
- bombe nucleare de diferite tipuri
În 1985 se punea problema exploatării a 30 de milioane de tone din zăcământul de la Roşia Montană. De când cu implicarea RMGC, cantitatea ce va fi exploatată a crescut la 218 milioane de tone. Cel puţin aşa reiese din planul exploatării prezentat în tabelul de mai jos.
Planul exploatării miniere pe cariere (milioane tone)
Anul
Cariera Cetate
Cariera Cîrnic
Cariera Orlea
Cariera Jig
Total
Minereu
Steril
Minereu
Steril
Minereu
Steril
Minereu
Steril
Minereu
Steril
0
1,3
7,0
0,3
0,1
-
-
-
-
1,6
7,1
1
4,2
6,1
15,0
7,2
-
-
-
-
19,2
14,5
2
3,2
6,2
17,2
8,5
-
-
-
-
20,4
14,6
3
5,0
6,4
13,5
10,1
-
-
-
-
18,5
16,5
4
11,0
9,9
4,9
9,2
-
-
-
-
15,9
19,1
5
0,5
0,2
15,3
19,0
-
-
-
-
15,8
19,2
6
-
-
14,5
20,5
-
-
-
-
14,5
20,5
7
-
-
13,1
21,9
-
-
-
-
13,1
21,9
8
1,0
6,0
5,3
7,1
4,1
2,2
3,2
6,3
13,5
21,5
9
1,5
6,3
11,1
16,2
-
-
-
-
12,5
22,5
10
2,7
15,2
3,5
2,1
3,4
0,3
4,3
3,6
13,9
21,1
11
11,9
15,3
-
-
0,2
5,9
0,8
0,8
12,9
22,1
12
2,3
2,9
-
-
13,1
14,1
-
-
15,4
17,0
13
4,1
3,3
-
-
11,4
4,3
-
-
15,6
7,6
14
15,1
16,2
-
-
-
-
-
-
15,1
16,2
Total
63,9
102,0
113,6
121,9
32,2
26,8
8,3
10,7
218,0
261,5
Notă: Valorile totale sunt rotunjite.
Sunt prezentate şi date estimative privind cantităţile de aur şi argint. Aici nu sunt incluse situaţiile în care se vor găsi filoane de aur şi argint, care ar putea creşte de câteva ori (de 7-8 ori !!!) cantităţile de aur şi argint obţinute.
Rezerve exploatabile
Zăcământ
Minereu (milioane tone)
Conţinuturi de metal
Metal recuperabil
Raport
steril:util
Au
g/t
Ag
g/t
Au
t
Ag
t
Cetate
63,9
1,49
5,66
95,1
361,7
1,60
Cîrnic
113,6
1,62
9,74
184,0
1106,5
1,07
Orlea
32,2
1,18
2,23
38,0
71,8
0,83
Jig
8,3
1,62
10,65
13,4
88,4
1,29
Total
218,0
1,52
7,47
330,5
1628,4
1,20
Şi acum să facem o scurtă recapitulare a tabelelor pe care vi le-am prezentat. În tabelul 1, valoarea elementelor extrase dintr-o tonă de minereu ajunge la 28.973,91 USD. Din aceasta, valoarea aurului şi a argintului însumată ajunge la doar 95,10 USD, din care statului român îi revin doar 6 % (adică aproape 6 dolari la fiecare tonă prelucrată). Bineînţeles, vor fi unii care vor spune că nu am menţionat nimic despre costurile de extracţie, de prelucrare, carburanţi, energie electrică, costul cianurilor şi al explozibililor, salarii şi tot felul de impozite etc. Cu toate acestea, raportul între valoarea elementelor şi valoarea încasată de stat este de aproape 4.829 : 1. Adică din acei 6 dolari, statul roman va plăti costurile necesare mentenantei exploatării dupa închiderea minelor, costurile care ar decurge dintr-un posibil dezastru ecologic, costurile aferente spitalizării oamenilor afectaţi de cianurile folosite şi metalele grele rezultate etc.
Proiectul Roşia Montană valorează 6,3 trilioane de dolari!!! Şi asta nu este tot. Nu am calculat valoarea elementelor la care lipsesc date de prezență și concentrație (Tabelul 1) . Este foarte posibil să se poată extrage multe tone din fiecare element care nu a participat la precedentul calcul. Şi poate s-ar dubla sau tripla această valoare. Dar astea sunt doar  speculaţii. În schimb, 6300  de miliarde de $ e o sumă minimă constatată prin calcul matematic simplu.
ing. Doru Apostol
Acesta e materialul la care lucrez de aproape 2 luni. Astept parerea dvs despre acesta. Tot ce scrie acolo e verificabil 100%, in carti, media si internet. Sper sa va placa. Am facut aceasta adaugare la sugestia unui cititor, caruia ii multumesc.
Nota Redacției: Materialele puse la dispoziție de către dl.ing. Doru Apostol reprezintă un întreg, un studiu de o importanță vitală pentru toți românii oriunde s-ar afla ei pe glob. Munca acestui român merită nu doar stima și recunoștința noastră dar și popularizarea lor urgentă. Trimite mai departe acest studiu tuturor celor pe care-i cunoști! Dă like, distribuie pe facebook, trimite e-mail cu toate cele 3 episoade. Guvernul antiromânesc și antinațional nu doarme,  jandarmii sunt în alertă,  trupe de represiune stau la pândă și niciodată până când nu ne vom elibera…așa ceva nu va fi public pe canalele lor mass-media!