miercuri, 20 iunie 2012


O întrebare pentru numitul MUGUR ISĂRESCU

În România după 1990 au apărut şi primele bănci private cu capital românesc, adică bănci româneşti! Aflate în proprietatea şi administraţia unor români. A unor români mai mult sau mai puţin motivaţi – pe lângă altele, şi de oarecari sentimente altruiste, ca să nu le spun chiar patriotice, naţionaliste. Exemplul cel mai cunoscut pentru mine şi mai convingător, Banca DACIA FELIX. Înfiinţarea acestei bănci a fost legată de numele unor inimoşi ardeleni, în frunte cu profesorii universitari clujeni Iustinian Petrescu, Liviu Roman, Adrian Motiu, Romulus Constantinescu, lideri deopotrivă în Uniunea VATRA ROMÂNEASCĂ şi PUNR. Sediul băncii – la Cluj-Napoca. Deloc întâmplător! Menirea acestei bănci era să asigure creditarea întreprinzătorilor români, etnici români îndeosebi, pentru a ne asigura că, prin privatizarea ce urma să se declanşeze, elementul românesc din Transilvania nu va fi marginalizat sau exclus de concurenţa unor întreprinzători străini sau susţinuţi financiar din străinătate.
Acum, după 22 de ani, ştim bine unde am ajuns: beneficiarii privatizării din România sunt mai ales străinii, firme sau aşa zis întreprinzători străini. Iar printre beneficiarii autohtoni, etnicii români sunt o minoritate. Nu numai în Transilvania, din păcate... Iar această evoluţie nefirească a lucrurilor are, cum toată lumea ştie, o strânsă legătură cu înstrăinarea Băncii DACIA FELIX.
Un rol asemănător şi-a asumat şi Banca Internaţională a Religiilor - BIR, al cărei istoric mi-e mai puţin cunoscut în tristele sale detalii. ştiu însă destule ca să pun alături soarta celor două bănci româneşti şi, în general, soarta creditului românesc. A fost deliberat sabotat şi scos de pe piaţa financiară! Face parte acest capitol din opera de mari proporţii care se cheamă distrugerea economică a României, a statului român, ca ţintă finală!
Cunosc binişor ce s-a întâmplat cu DACIA FELIX şi am de pus o întrebare lui MUGUR ISĂRESCU. Am o nedumerire, probabil singura care mi-a rămas în legătură cu acest subiect dureros. Prin Banca Naţională a României, MUGUR ISĂRESCU a avut un rol decisiv în dispariţia, de facto, a Băncii DACIA FELIX! Banca cu acest frumos nume, în care mulţi români şi-au pus mari nădejdi, nu a dat faliment, aşa cum ştie publicul larg. Ci „doar” a suferit o schimbare radicală a acţionariatului, a proprietarului, care, din majoritar românesc, a devenit majoritar evreiesc. şi această schimbare s-a produs fără voia acţionariatului, a acţionarilor români, dar cu voia guvernatorului Mugur Isărescu, prin câteva „inginerii financiare” în care este amestecată atât Banca Naţională a României, cât şi Guvernul României.
Mai întâi, printre acţionarii principali ai Băncii DACIA FELIX s-a infiltrat şi cunoscuta firmă ARCOM, firmă de mare prestigiu, care a dus în lume faima României. Asta până în 1990. După, s-au mai schimbat lucrurile, în urma privatizării, desigur. Se pare că a fost vorba de o schemă, o stratagemă, o „inginerie financiară”: nimeni din staful şi acţionariatul DACIEI FELIX nu a avut ceva împotrivă ca ARCOM să devină unul dintre acţionarii cei mari. Ca din întâmplare, firma ARCOM s-a angajat apoi să execute o lucrare în Israel, printr-un contract conceput, zic unii, special pentru ca firma românească să iasă în pierdere. Ceea ce s-a şi întâmplat: ARCOM nu şi-a putut respecta angajamentele contractate, a ajuns în proces cu beneficiarul israelit, a pierdut şi, în contul datoriei contractate prin sentinţă judecătorească, ARCOM a „trebuit” să cedeze acţiunile sale de la DACIA FELIX firmei din Israel, pe care, chipurile, o păgubise prin neîndeplinirea angajamentelor asumate prin contract. Aşa a apărut prima mare breşă în acţionariatul românesc de la bancă. Prin ARCOM, o firmă din Israel, beneficiara colaborării cu ARCOM, a devenit acţionar principal la DACIA FELIX.
A doua lovitură, de data aceasta fatală, a venit de la numitul MUGUR ISĂRESCU, a cărui Bancă Naţională a României a dat băncii DACIA FELIX un credit, un împrumut de 100 milioane de dolari, ca sprijin firesc şi de la sine înţeles că trebuie să vină la nevoie din partea băncii centrale, naţionale, pentru băncile din subordine.
A urmat însă gestul criminal: MUGUR ISĂRESCU, care mai pusese până atunci în dificultate DACIA FELIX de mai multe ori, a cesionat creditul acordat băncii româneşti unei firme de apartament, deţinută de un necunoscut, al cărui singur atu pe piaţa financiară era calitatea sa de evreu: Robinson, parcă, se numea individul! Cu acesta MUGUR al nostru face un contract şi cedează creanţa de aproximativ 100 de milioane de dolari în condiţii extrem de avantajoase: pentru 22,5  milioane de dolari, diferenţa urmând să fie recuperată pe parcursul a câtorva ani. Asemenea condiţii, atât de avantajoase, ar fi fost acceptate şi de Banca DACIA FELIX. Nu mai zic că s-ar fi găsit sute de investitori români care ar fi putut semna ei acel contract, ar fi avut capacitatea financiară necesară. MUGUR ISĂRESCU nici nu s-a gândit să caute şi alt muşteriu în afara misteriosului Robinson! şi să recurgă la o licitaţie sau ceva asemănător, la care să poată participa în primul rând DACIA FELIX.
Probabil că cei care pe MUGUR ISĂRESCU îl ţin în funcţie de 22 de ani – record mondial!, i-au cerut, impus sau sugerat cu cine să facă contractul de cesionare a creanţei! Adică pe mâna cui să predea banca DACIA FELIX, fără să se mai consulte cu acţionarii români ai băncii. S-a consultat cu Micki şpagă, cel care la guvern s-a ocupat cu întocmirea actelor care să dea iz de legalitate unui act total nelegitim, imoral, anti-naţional etc. În cercuri intime, adică atunci când se îmbată mai tare, (re)numitul şpagă se laudă că în felul acesta le-a luat evreilor un milion de dolari. Adică i-a tras în pieptu-i de aramă! Restul, de 99 milioane le-a rămas integral noilor propietari evrei. Din întâmplare evrei! Plus câteva zeci de milioane de dolari aflaţi în safe-ul băncii, şi de care noul acţionar majoritar nu avea dreptul să se atingă! I-a făcut dispăruţi acel Robinson, apoi a dispărut şi el după ce a vândut DACIA FELIX la altă bancă, tot din Israel, despre care toţi cunoscătorii susţin că este „banca Mossadului”! Numai o bancă are Mossadul? Cam slăbuţ, domnilor...
Şi întrebarea mea care este?
Nu! Nu am nicio îndoială că fără MUGUR ISĂRESCU nu s-ar fi putut derula înstrăinarea frauduloasă a Băncii DACIA FELIX. Aportul său a fost capital! Din câţi vor fi tras sforile acestei urîte malversaţii, mâna lui ISĂRESCU a fost cea mai activă, mai iute, mai ...îndemânatică, a intervenit decisiv şi fără recurs împotriva intereselor româneşti legate de existenţa şi funcţionarea Băncii DACIA FELIX! Legate de existenţa unui sistem bancar autentic românesc!
şi încă un Nu! Nu, n-am să-i cer lui MUGUR ISĂRESCU să facă public contractul cu firma intrepidului Robinson şi nici n-o să întreb în ce măsură isteţul ovrei s-a achitat de obligaţiile asumate în acel contract. Se pare că deşi condiţiile trocului erau extrem de avantajoase pentru cetăţeanul israelian, nici măcar pe acestea nu le-a respectat. Se pare că nu a plătit nici măcar cele 22,5 milioane de dolari cu care a cumpărat de la MUGUR ISĂRESCU creanţa de 100 de milioane de dolari, cu un profit de 400% (patru sute la sută)! Mi-e foarte clar că dispariţia băncilor româneşti nu este o întâmplare, un rezultat al liberei concurenţe de pe piaţa financiară, ci este ţinta urmărită cu tenacitate de entităţi (cercuri, instituţii etc.) faţă de care numitul MUGUR ISĂRESCU are obligaţii de obedienţă necondiţionată imposibil de ignorat. E „omul lor”, în termeni mai expliciţi! ...Mă rog! E alegerea lui MUGUR ISĂRESCU! De gustibus, probabil. şi în cel mai bun caz! Să fie sănătos!
Ci alta este întrebarea mea! Pentru ca această schimbare de proprietar să se producă, a fost nevoie să fie anulată, redusă la tăcere şi la neputinţă opoziţia care s-a manifestat în interiorul acţionariatului de la DACIA FELIX! Oamenii aceia nu au stat ca nişte momâi fataliste, ci au încercat să se opună  tentativei isăresciene. Au stârnit astfel reacţii dintre cele mai dure împotriva împotrivirii lor. Bunăoară cu ajutor mafiot internaţional, domnului Sever Mureşan, acţionarul cel mai activ împotriva acestor manevre, i s-a înscenat o tentativă de asasinat, a fost arestat şi ţinut câteva luni bune la închisoare, până s-a legalizat furtul băncii. Nu-l întreb pe MUGUR ISĂRESCU dacă are vreun amestec în această conjuraţie! Să-l întrebe domnul Sever, dacă are chef!
Eu altceva vreau să-l întreb pe MUGUR ISĂRESCU...
şi anume: au mai fost trei persoane care, alături de domnul Sever Mureşan, s-au străduit cât au putut să împiedice înstrăinarea băncii româneşti. E vorba de
1.PAMFIL GORCEA, fost colonel SRI, care a vorbit primul în public despre intenţia „unora” de a ataca banca, a acţionat în interiorul acţionariatului pentru a-i face pe acţionarii de la DACIA FELIX să conştientizeze pericolele la care este expusă banca, iminenţa atacului financiar menit să ducă la dispariţia băncii!
2. EMIL CIOFLAN, profesor la ASE, unde l-a avut student apropiat şi pe MUGUR ISĂRESCU, pe lângă care a intervenit de mai multe ori după 1990, semnalându-i direcţia greşită pe care a dat-o sistemului financiar şi bancar din România.
3. IOAN GEORGIU, magistrat din Cluj Napoca, care, singur împotriva sistemului juridic românesc, a reuşit să stăvilească, pentru un timp, demolarea băncii DACIA FELIX! Zic pentru un timp numai, adică atâta timp cât a fost în viaţă! Toţi trei au încetat să se mai opună strategiilor lui MUGUR ISĂRESCU odată cu încetarea din viaţă! Iar toţi trei au încetat din viaţă în condiţii nefireşti, care au stârnit îndreptăţite suspiciuni şi stupoare!
Întrebarea mea fiind exact aceasta: dacă în înstrăinarea Băncii DACIA FELIX numitul MUGUR ISĂRESCU a avut rolul cel mai important,  persoana sa are vreo legătură şi cu dispariţia fizică a celor trei români de ispravă care şi-au dat viaţa pentru independenţa financiară a neamului românesc? A avut cunoştinţă MUGUR ISĂRESCU de planificarea şi executarea celor trei asasinate? Ar fi putut să le împiedice sau, dimpotrivă, le-a aprobat cu suprema conştiinţă a inevitabilului, a mersului inexorabil al procesului de globalizare şi înrobire a României?
Adică, MUGUR ISĂRESCU, creierul sau numai executantul strategiei de înstrăinare a Băncii DACIA FELIX, s-a implicat şi în decizia de eliminare fizică, de asasinat, ale cărui victime au fost cei trei români pe care nu avem dreptul să-i uităm? A ştiut MUGUR al nostru că vor muri nişte oameni pentru ca DACIA FELIX să-şi schimbe stăpânii? Iar noii stăpâni sunt cumva şi stăpânii de care ascultă MUGUR ISĂRESCU? Ei au comandat cele trei asasinate?

                                                                                                                Ion  Coja

Nota bene: Aşadar, se cuvine să reţinem aceste trei nume, ale unor victime, ale unor eroi, de fapt, eroi ai războiului financiar în care România este angrenată de 22 de ani:

PAMFIL   GORCEA

EMIL CIOFLAN

IOAN GEORGIU

Cei trei bravi români sunt la fel de eroi ca şi cei căzuţi la Plevna sau Mărăşeşti ori Oarba de Mureş! Au acţionat în apărarea Neamului şi a ţării! Fie-le ţărâna uşoară! Dumnezeu să-i odihnească în Împărăţia Sa!

19 iunie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Iti multumesc pentru comentariu!